top of page
School Supplies

ליווי מנהלי בתי ספר,
פיתוח מקצועי למורים ולצוות חינוכי

אקסיומה הישגים בהשכלה מפעילה תוכניות שונות המיועדות לפיתוח מקצועי של מנהלי בתי ספר והצוות החינוכי.

 

המומחים שלנו לשרותך

אנו מעסיקים מאגר ייחודי של מעל 150 אנשי מקצוע מתחומי הייעוץ הארגוני, התוכן והניהול, שמלווים את מנהלי בתי הספר ואת הצוות החינוכי במסגרת ליווי פרטני, סדנאות, מפגשי חדר מורים ועוד.

רבים מתוך מאגר המלווים שלנו הם מנהלי בתי ספר מנוסים או מי שעבדו מול בתי ספר בעברם, המכירים את העבודה היום יומית ואת האתגרים הניצבים בפני המנהלים והצוותים החינוכיים בשטח, ומביאים איתם ניסיון מעשי עשיר הלכה למעשה.

100% התאמה
תוכניות הליווי והפיתוח המקצועי שלנו מבוססות על ערכים של גמישות והתאמה פרטנית. המלווה הנבחר ייפגש עם מנהל בית הספר שאותו ילווה או עם הצוות החינוכי, ויבצע ביחד איתו, את אפיון הצרכים המדויק ואת הגדרת מטרות ויעדי הפעילות. לנו כחברה, ולמאות המלווים שלנו, יש ניסיון רב בהתאמת תוכניות למגזרים (כללי, בדואי, ערבי, חרדי) וכן להתאמה לשלבי החינוך השונים, לצביון הבית ספרי ולרוח המנהל. במקרים רבים, כך מלמדת המציאות, נדרש ליווי בבית הספר ביותר מאשר תחום דעת אחד. במקרה כזה יפעיל המלווה הבית ספרי יועצים נוספים מתוך מאגר החברה, וייתן למנהל בית הספר ולצוות החינוכי מענה הוליסטי שלם לכל צרכיהם.

מיקוד בתוצאות
אנחנו מחויבים להשגת תוצאות אופרטיביות בבית הספר ופועלים במרץ, לצד מנהלי בתי הספר והצוות החינוכי, כדי להשיגן לאורך תקופת הליווי. כדי להיות בטוחים שאנחנו מתקדמים לכיוון הרצוי ובקצב הנכון, אנו מגדירי מראש אבני דרך בהן נעצור לבחון את ההתקדמות ואת התוצרים, ובמידת הצורך - נדייק וניישם את השינויים הנדרשים בטווח זמן קצר מאד כדי להבטיח שנשיג את היעדים הנדרשים.

תהליכי הליווי שלנו מסייעים למנהלים להשיג את התוצאות הבאות:

  • שיפור ההתנהלות בבית הספר בהיבטים ארגוניים, פדגוגיים, הישגים לימודיים ואקלים בית ספרי באמצעות ליווי ארגוני / ניהולי

  • מניעת נשירה סמויה וגלויה באמצעות שילוב עובדים סוציאליים שיעבדו יחד עם הצוות החינוכי בבית הספר

  • צמצום פערים ונשירה

  • תהליכים להעמקת הידע והמיומנויות בתחומים דיספלינאריים: קהילות למידה, עבודה עם הורים, פדגוגיה ממוקדת פרט, SEL פיצול סביבות למידה ועוד

  • חילוץ הייחודיות ופיתוח הזהות הבית ספרית

  • השבחת כוח ההוראה בעברית בבתי הספר דוברי השפה הערבית

bottom of page