top of page
School Supplies

גפן - התוכנית לגמישות
פדגוגית ניהולית במערכת החינוך

סייט אנד סאונד (חינוך) ואקסיומה הישגים בהשכלה מפעילות תוכניות איכותיות רבות במסגרת תוכנית הגפן לגמישות פדגוגית ניהולית בבתי הספר. הקבוצה מעמידה את ניסיונה הרב בהפעלת פרויקטים בתחום החינוך בפריסה ארצית, את מערך המומחים שלה ואת הידע הפדגוגי העשיר שצברה לאורך השנים, לרשות מנהלי בתי הספר המשתתפים בתוכנית גפ"ן. מנהלי בתי הספר, צוותי ההוראה, התלמידים וההורים יכולים עתה ליהנות מהמענים המיטביים, מהליווי, מיכולות ההנחייה וההטמעה ומהידע המקצועי הרב שלנו במסגרת התוכניות הרבות שאנו מפעילים בגפן.

אנו רואים עצמנו כשותפים של מנהלי בתי הספר ביישום ובהטמעה מוצלחת של מערך גפן בבתי הספר השונים, ומעמידים לצורך כך מוקד סיוע, ליווי וייעוץ ייעודי לתוכנית גפ"ן עבור מנהלי בתי הספר.

מנהלים יקרים, אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר ונשמח לסייע לכם בהפעלת המערכת, ביצירת תכנון תקציבי מיטבי עבור בית הספר שלכם וכן בבחירת המענים המתאימים שיקדמו את החזון הבית ספרי, את הצוות החינוכי ואת התלמידים. 

התוכניות שלנו במערכת גפן:

סל חינוך חברתי ערכי והעשרה

סל מענים לאוכלוסיות במיקוד

סל מנהיגות חינוכית: צוות חינוכי והורים

סל מענים פדגוגיים ורגשיים

שם תוכנית:

אולפני עברית - מדברים על זה

12535

שיפור השליטה בעברית מדוברת וחיזוק הבטחון בשימוש בעברית לצורך השתלבות בחיי היום-יום, בתעסוקה ובאקדמיה.

אולפן ללימודי עברית מדוברת לתלמידים דוברי ערבית ברמת מתחילים. 

מטרת התוכנית היא שיפור השליטה של התלמידים בעברית המדוברת וחיזוק הבטחון העצמי שלהם בשימוש בעברית, לצורך השתלבותם בחיי היום-יום בחברה הישראלית, בתעסוקה ובאקדמיה. בוגרי התוכנית יוכלו לקיים שיחה פשוטה בעברית בנושאים מחיי היום יום. התוכנית פועלת בעשרות מוסדות במסגרת מכרז של המינהל הפדגוגי.

תלמידי כיתות ו'- יב

מענים פדגוגיים ורגשיים, מענים לאוכלוסיות במיקוד

אשכול שפות, חברה בדואית (דרום)

#יסודי #חטב #חטע

מס' תוכנית:

תמצית:

תיאור:

שכבת גיל:

סל:

תת סל:

קישור חיצוני:

תגיות:

שם תוכנית:

אולפן עברית - שערים

13114

עברית למתקדמים ומיומנויות אקדמיות כגון הבנת הנקרא, חשיבה ביקורתית, הבעת דעה, דיון ("דיבייט") ועבודת צוות.

תוכנית ללימודי עברית מדוברת לתלמידים דוברי ערבית ברמת מתקדמים בשפה העברית. התוכנית מקנה מיומנויות נוספות חיוניות להשתלבות באקדמיה, כגון הבנת הנקרא, חשיבה ביקורתית, הבעת דעה, דיון ("דיבייט") ועבודת צוות. התוכנית פועלת בעשרות מוסדות במסגרת מכרז של המינהל הפדגוגי.

מס' תוכנית:

תמצית:

תיאור:

תלמידי כיתה י' בעלי ציון ממוצע בתעודה של לפחות 75 בעברית

מענים פדגוגיים ורגשיים

אשכול שפות

#חטע

שכבת גיל:

סל:

תת סל:

קישור חיצוני:

תגיות:

שם תוכנית:

אולפן אקדמיה - תגבור מיומנויות אקדמאיות בעברית לדוברי ערבית

13621

הכנה לבחינת הבגרות בעברית ולבחינת יע"ל לקידום לימודים אקדמיים והשתלבות בעולם התעסוקה

תגבור המיומנויות האקדמיות של הלומדים דוברי הערבית בתחומי הבנת הנקרא והבעה בכתב. התוכנית מכינה את התלמיד לבחינת הבגרות בעברית ומכינה גם את הבסיס להצלחה בבחינת יע"ל, בלימודים האקדמיים ובעולם התעסוקה. התוכנית פועלת בעשרות מוסדות במסגרת מכרז של המינהל הפדגוגי.

מס' תוכנית:

תמצית:

תיאור:

תלמידי תיכון עם ציון של לפחות 65 בעברית בתעודה 

מענים פדגוגיים ורגשיים, מענים לאוכלוסיות במיקוד

אשכול שפות, חברה בדואית (דרום)

#חטע

שכבת גיל:

סל:

תת סל:

קישור חיצוני:

תגיות:

שם תוכנית:

שעות חומש - תגבור לימודי לצמצום פערים, שיפור הישגים והעלאת הזכאות לבגרות

14499

תגבור לימודי וצמצום פערים לשיפור הישגים ולהעלאת הזכאות לבגרות

שעות חומש הינה תוכנית לתגבור לימודי ולצמצום פערים, שיפור הישגים והעלאת הזכאות לבגרות.ניתנת במגוון המקצועות, במסגרת התוכנית ישנה הכנה למבחנים הבינלאומיים(PIRLS , TIMSS , PISA) במתמטיקה, מדעים ואוריינות.התוכנית פועלת בעשרות מוסדות במסגרת מכרז של המינהל הפדגוגי.

מס' תוכנית:

תמצית:

תיאור:

תלמידי תיכון

מענים לאוכלוסיות במיקוד

חברה בדואית (דרום)

#חטע

שכבת גיל:

סל:

תת סל:

קישור חיצוני:

תגיות:

שם תוכנית:

הכנה לבחינת יע"ל

13289

קורס ההכנה ממוקד לבחינת יע"ל עם דגש יישומי ותרגולי

מבחן יע"ל המיועד לנבחנים בפסיכומטרי שלא בשפה העברית, הוא כלי "מסנן" כניסה למוסדות האקדמיים לאלה שאינם ברמת סף מספקת בעברית כדי להיכנס לאקדמיה הישראלית.קורס ההכנה לבחינה חושף את התלמידים לבחינה ומכין אותם באמצעות לימוד ותרגול אינטנסיבי של כל אחד מפרקי הבחינה.התוכנית פועלת בעשרות מוסדות במסגרת מכרז של המינהל הפדגוגי.

תלמידי יא'-יב', בעלי פוטנציאל קבלה לאקדמיה בעלי ציון 70+ בעברית

מענים פדגוגיים ורגשיים, מענים לאוכלוסיות במיקוד

אשכול שפות, חברה בדואית (דרום)

#חטע

מס' תוכנית:

תמצית:

תיאור:

שכבת גיל:

סל:

תת סל:

קישור חיצוני:

תגיות:

שם תוכנית:

מדעניות העתיד

14521

חשיפת בנות לעולם המדעים והטכנולוגיה בתוכנית המשלבת למידה חווייתית, סיורים וסדנאות

חשיפת תלמידות לעולם המדעים והטכנולוגיה, התוכנית מיועדת לתלמידות מאזורי הפריפריה החברתית והגיאוגרפית, ונועדה לספק מענה לצורך לאומי של מדינת ישראל.כוללת תגבורים לימודיים בצורה חוויתית, סדנאות העצמה וסיורי חשיפה לאקדמיה ולתעשייה.התוכנית הופעלה בעשרות מוסדות במסגרת מכרז של משרד המדע והטכנולוגיה. 

מס' תוכנית:

תמצית:

תיאור:

לתלמידות מצטיינות בחטיבות הביניים ובתיכונים בכל המגזרים ובסוגי הפיקוח השונים

מענים לאוכלוסיות במיקוד

מחוננים ומצטיינים

#חטב #חטע

שכבת גיל:

סל:

תת סל:

קישור חיצוני:

תגיות:

שם תוכנית:

מגדר ושוויון בין המינים

12618

תוכנית לקידום שוויון בין המינים להעצמה אישית ולטיפוח מנהיגות

תוכנית לקידום לימודי המגדר והשוויון בין המינים לתלמידות ולתלמידים בבתי הספר דוברי השפה הערבית וקידום תפיסה חינוכית ומעשית להעצמה, לפיתוח מודעות עצמית, לטיפוח מנהיגות בקרב בני הנוער ולעידוד לתכנון קריירה מקצועית.התוכנית פועלת בעשרות בתי ספר  במסגרת מכרז של היחידה למגדר ולשוויון בין המינים

מס' תוכנית:

תמצית:

תיאור:

בתי ספר יסודיים והעל יסודיים

מענים לאוכלוסיות במיקוד

חברה בדואית (דרום)

#יסודי #חטב #חטע

שכבת גיל:

סל:

תת סל:

קישור חיצוני:

תגיות:

שם תוכנית:

מאמני עברית - פיתוח מקצועי למנהלים וצוות חינוכי

12671

השבחת יכולות השפה העברית בקרב צוותי הוראה בבתי הספר במגזר הערבי במטרה להביא לשיפור בהישגי התלמידים

מס' תוכנית:

תמצית:

תוכנית ליווי שמטרתה השבחת כוח ההוראה בעברית בבתי הספר דוברי השפה הערבית. המענה הפדגוגי-מקצועי וההנחייה הצמודה של צוותי ההוראה יביאו לשיפור ההישגים בעברית בקרב התלמידים דוברי הערבית.התוכנית פועלת בעשרות מוסדות במסגרת מכרז של המינהל הפדגוגי.

תיאור:

צוות הוראת עברית לדוברי ערבית: שלב חינוך על יסודי

מענים פדגוגיים ורגשיים, מענים לאוכלוסיות במיקוד

אשכול שפות, חברה בדואית (דרום)

#צוות חינוכי

שכבת גיל:

סל:

תת סל:

קישור חיצוני:

תגיות:

שם תוכנית:

שוחרי שינוי - פיתוח מקצועי למנהלים וצוות חינוכי

13172

ליווי מנהלי בתי ספר ביצירת ובהטמעת תהליכים ארגוניים ופדגוגיים בתוך  בתי הספר ויצירת אקלים בית ספרי מיטבי.

תוכנית ליווי לבתי הספר באמצעות מלווים בעלי הסמכה וניסיון בהובלת תהליכים ארגוניים פדגוגיים לשיפור וחיזוק בתי הספר בהיבטים הארגוניים, הפדגוגיים, הישגים לימודים ואקלים בית ספרי מיטבי.התוכנית פועלת בעשרות מוסדות במסגרת מכרז של המינהל הפדגוגי.

מס' תוכנית:

תמצית:

תיאור:

מנהלים, צוות הנהלה ודרג ביניים בבתי ספר יסודיים, חט"ב וחט"ע

מנהיגות חינוכית צוות חינוכי והורים

ליווי הוליסטי - פיתוח מקצועי, ייעוץ, ליווי והדרכה

#צוות חינוכי

שכבת גיל:

סל:

תת סל:

קישור חיצוני:

תגיות:

שם תוכנית:

מומחה תוכן במציאות משתנה – מרחבי חינוך

15694

חילוץ הייחודיות ופיתוח הזהות הבית ספרית

הפעלה של מומחה תוכן בבתי הספר שיסייע בהעמקת הידע במציאות המשתנה ו/או במיומנויות בתחומים דיספלינאריים, כגון: קהילות למידה, עבודה עם הורים, פדגוגיה ממוקדת פרט, SCL פיצול סביבות למידה ועוד. התוכנית פועלת עבור אגף מו"פ במסגרת מכרז מרחבי חינוך.

מנהלים, צוות הנהלה ודרג ביניים בבתי ספר יסודיים, חט"ב וחט"ע

מנהיגות חינוכית צוות חינוכי והורים

מומחה תוכן- פיתוח מקצועי, ייעוץ, ליווי והדרכה

#צוות חינוכי

מס' תוכנית:

תמצית:

תיאור:

שכבת גיל:

סל:

תת סל:

קישור חיצוני:

תגיות:

שם תוכנית:

חיים בשותפות בחברה הישראלית

13645

מודל לגישור בין בני-נוער ממגזרים שונים בתהליך לימודי מתמשך שבמסגרתו יצרו מוצר משותף.

תוכנית ללימוד משותף בין תלמידים מקבוצות שונות בחברה הישראלית, יצירת מודל לגישור בין בני-נוער ממגזרים שונים באמצעות תהליך לימודי מתמשך ויצירת מוצר משותף.התהליך הלימודי יעסוק בליבון סוגיות של גזענות, חוסר סובלנות ואפליה בחברה בכלל ובחברה הישראלית בפרט, במציאת מכנים משותפים אשר ידגישו את המשותף ובהעמקת ההכרות בין שני הצדדים. 

מס' תוכנית:

תמצית:

תיאור:

צוותי הוראה ותלמידי חטיבת ביניים וחטיבה עליונה בכל המגזרים ובסוגי הפיקוח השונים

חינוך חברתי-ערכי והעשרה

חיים בשותפות

#חטב #חטע #צוות חינוכי

שכבת גיל:

סל:

תת סל:

קישור חיצוני:

תגיות:

שם תוכנית:

מדברים על זה - תוכנית לתלמידים עולים

19721

תגבור לתלמידים עולים בגילאי בית הספר היסודי

תכנית לתגבור לימודי לתלמידים עולים בגילאי בית הספר היסודי.התכנית שמה דגש על שיפור ההישגים הלימודיים ויכולת התמודדות עם טקסטים במקצועות הלימוד השונים, שיפור מיומנויות הקריאה ההבנה והכתיבה וכן השלמת פערים במקצועות הלימוד השונים.

מס' תוכנית:

תמצית:

תיאור:

תלמידים עולים הלומדים בחינוך היסודי

מענים לאוכלוסיות במיקוד

תלמידים עולים ותושבים חוזרים

#יסודי

שכבת גיל:

סל:

תת סל:

קישור חיצוני:

תגיות:

שם תוכנית:

שילוב עובדות סוציאליות בבתי הספר

16547

מתן מענה טיפולי מקצועי לתלמידים ולמשפחות הזקוקות סיוע במניעת נשירת תלמידים

שילוב עובד/ת סוציאלי/ת בבית הספר תוך יצירת ממשקי עבודה הדוקים בין הצוות החינוכי לטיפולי, מתוך מטרה לתת מענה לתלמידים ולמשפחות הזקוקות לכך במניעת הידרדרות ונשירה של התלמידים. 

יועצות, צוותי חינוך ותלמידים בסיכון בכל שלבי החינוך: יסודי-תיכון

מענים לאוכלוסיות במיקוד

ילדים ונוער בסיכון

#יסודי #חטב #חטע

מס' תוכנית:

תמצית:

תיאור:

שכבת גיל:

סל:

תת סל:

קישור חיצוני:

תגיות:

שם תוכנית:

צמצום פערים ונשירה (תכנית תל"ם נחשון)

16729

תוכנית הוליסטית ייעודית למגזר הבדואי למניעת נשירה וצמצום פערים לימודיים.

תוכנית צמצום פערים ונשירה, תוכנית הוליסטית שנבנתה והותאמה למגזר הבדואי ולצרכיו המיוחדים מטרתה היא מניעת נשירה וצמצום פערים לימודיים. 

לתלמידי חט"ב - שכבה ט' עם קשיים לימודיים ו/או שמצויים בסכנת נשירה

מענים לאוכלוסיות במיקוד

חברה בדואית (דרום)

#חטב

מס' תוכנית:

תמצית:

תיאור:

שכבת גיל:

סל:

תת סל:

קישור חיצוני:

תגיות:

שם תוכנית:

סדנת מצוינות לתלמידים מצטיינים

19360

יצירת קבוצת מצטיינים בית ספרית שתתרום לחיזוק תחושת המסוגלות ותתמוך בפיתוח אישי של התלמידים המשתתפים

סדנה הכוללת מגוון פעילויות ביניהן: דמיון מודרך, עבודה בקבוצה מול אתגר אינטלקטואלי, משחקי תיאטרון, "דיביט" ועוד. מטרתה היא יצירת קבוצת מצטיינים אשר תהווה קבוצת איכות בית ספרית תוך חיזוק תחושה של מסוגלות ופיתוח אישי בקרב משתתפי הסדנה. הסדנה הופעלה בעשרות בתי ספר במסגרת תוכנית קדם עתידים של האגף לתלמידים מצטיינים ומחוננים של משרד החינוך.

תלמידים מצטיינים בחטיבה עליונה ובחטיבת ביניים

סל חינוך חברתי -ערכי והעשרה, מענים לאוכלוסיות במיקוד

מענים חברתיים ערכיים וקהילתיים, מחוננים ומצטיינים

#חטב #חטע

מס' תוכנית:

תמצית:

תיאור:

שכבת גיל:

סל:

תת סל:

קישור חיצוני:

תגיות:

שם תוכנית:

מרכז למידה אקסיומה - הישגים בלימודים לצד חיזוק תחושת המסוגלות האישית במענה ייעודי לביה"ס

25968

מרכז למידה הפועל בהלימה לצרכים הספציפיים של כל בית ספר. המרכז פועלים במגוון מקצועות, מגזרים ושכבות גיל ונותן מענה לימודי פדגוגי מותאם שמניב הישגים לימודיים לצד חיזוק תחושת המסוגלות והבטחון של התלמידים.

מרכזי הלמידה של אקסיומה מתמקדים במיומנויות למידה, תמיכה בשיעורי בית, הוראה מתקנת, כתיבת ועיצוב עבודות והכנה למבחנים (כולל מבחני בגרות), חשיפה לתכנים בתחום המצוינות וסדנאות העצמה.

מרכז הלמידה עומד בקשר רציף עם צוות בית הספר ותופר חליפה אישית לכל תלמיד במטרה לתת לו את המענה הנכון גם לתלמידים חזקים וגם לתלמידים מתקשים. מרכזי הלימוד של אקסיומה פועלים באחת משתי חלופות לימוד, או בשילוב של שתיהן: שעורי תגבור וקורסים מקיפים העוסקים בהשלמה רחבה של חומר הלימוד בהתאם לתוכנית הלימודים.

ילדי הגן - יב

מענים פדגוגיים ורגשיים

מיומנויות למידה והוראה

#יסודי #חטב #חטע

מס' תוכנית:

תמצית:

תיאור:

שכבת גיל:

סל:

תת סל:

קישור חיצוני:

תגיות:

bottom of page