top of page
Stationery

אודות

קבוצת סייט אנד סאונד, באמצעות החברות סייט אנד סאונד (חינוך) בע"מ ואקסיומה הישגים בהשכלה בע"מ, מתמחה בהפעלת פרויקטים חינוכיים בהיקף ארצי, בהפעלת מרכזי הדרכה והכשרה לחברות, לארגונים ולחברות מהמגזר העסקי וכן בהפעלת מרכז בחינות עבור ארגון הבחינות האמריקאי.

 

הקבוצה, שלה מומחיות וניסיון בן עשרות שנים בשדה החינוכי - הדרכתי, נוטלת אחריות פדגוגית ולוגיסטית מלאה על כלל מרכיבי התוכנית / הפרויקט אותו היא מנהלת עבור לקוחותיה.

בקבוצה מועסקים אלפי מורים, מדריכים, רכזים פדגוגיים, מטפלים, עובדים סוציאליים, מפתחי תוכן פדגוגי, אנליסטים, מפתחי הדרכה, אנשי לוגיסטיקה, תפעול, ניהול ועוד.

 

על חוג לקוחותינו נמנים משרד החינוך, משרדי ממשלה נוספים, רשויות מקומיות, ארגונים ומוסדות ציבוריים וחברות עסקיות בפריסה ארצית מדן ועד אילת.

 

הקבוצה מורכבת מחברת סייט אנד סאונד (חינוך) בע"מ אשר נוסדה בשנת 1969 על ידי מר דניס בלוסטוקי ומחברת אקסיומה הישגים בהשכלה בע"מ אשר נוסדה בשנת 1998 על ידי מר דניס בלוסטוקי ומר אלעד גרוס.

bottom of page