top of page
School Supplies

הפעלת תוכניות חינוכיות
בהיקף ארצי

קבוצת סייט אנד סאונד מפעילה תוכניות ופרויקטים חינוכיים בלמעלה מ- 1,500 בתי ספר, גנים ומוסדות חינוך ברחבי הארץ תוך שהיא מעסיקה אלפי מורים, מדריכים, אנשי פדגוגיה, מומחי מחקר ופיתוח תוכן, עובדים סוציאליים, מטפלים, מנחים ואנשי לוגיסטיקה ותפעול.
 
לקבוצה ניסיון רב בהפעלת מגוון רחב של תוכניות חינוכיות המתאימות לכל שכבות הגיל במערכת החינוך החל מגילאי הגן, בית ספר יסודי, תלמידי חטיבת הביניים (חט"ב) ועד לתוכניות פדגוגיות המתאימות לבתי הספר התיכוניים (חט"ע).

השירות שאנו מעניקים במסגרת הפעלת תוכניות חינוכיות כולל: 

  • סיוע בהגדרת מטרות העל והיעדים האופרטיביים לכל תוכנית

  • אחריות פדגוגית מלאה לרבות כתיבת תוכניות, מערכי שיעור והדרכות

  • אחריות לוגיסטית מלאה, משלב התכנון דרך ההוצאה אל הפועל ועד לניתוח התוצאות

  • הטמעת מערכות מדידה, שליטה ובקרה לפיקוח על התקדמות התוכנית בשטח

  • הכשרת צוותי הוראה והדרכה בהתאם לצרכי התוכנית, לרבות ביצוע השתלמויות

  • בקרה ופיקוח בשטח וביצוע תצפיות

  • כתיבת דוחות תקופתיים מסכמים

הפעלת מרכז בחינות עבור ארגון הבחינות האמריקאי:

קבוצת סייט אנד סאונד הינה מפעילה מורשית של ארגון הבחינות האמריקאי ה- ETS לצורך ביצוע בחינות TOEFL הנדרשות לשם לימודים גבוהים בארצות הברית. הבחינות מתקיימות במרכז ההדרכה של קבוצת סייט אנד סאונד בתל אביב.

הפעלת מרכז בחינות עבור ארגון הבחינות האמריקאי
bottom of page