top of page
School Supplies

מכרז פומבי 12/2022 לתפעול ולניהול מערך
הכשרות לעובדי המגזר הציבורי בתחומי
הפעילות של מערך הדיגיטל הלאומי

אקסיומה הישגים בהשכלה בע"מ מפעילה את מערך ההכשרה לעובדי המגזר הציבורי בתחומי פעילות מערך הדיגיטל הלאומי, עבור מערך הדיגיטל הלאומי, בגדרו של מכרז פומבי 12/2022 לתפעול ולניהול מערך הכשרות לעובדי המגזר הציבורי בתחומי הפעילות של מערך הדיגיטל הלאומי.

במסגרת הפעילות אנו מקיימים מגוון רחב של קורסים, הכשרות, סדנאות והרצאות בתחומים המפורטים להלן. אנו מזמינים ספקי תוכן, הרואים עצמם מתאימים להשתלב בפעילות, לפנות אלינו על מנת שנוכל לבחון את פנייתם. יובהר כי אין באמור משום התחייבות להתקשר עם ספק כלשהו, וכי התקשרות כאמור תעשה, אם תעשה, על פי שיקול דעתה הבלעדית של החברה, לאחר שעוגנה בהסכם שיחתם על ידי הצדדים.

הכשרת מאיצי דאטה

הכשרה בעולמות הדאטה שמטרתה לקדם אוריינות נתונים ומידע בקרב השדרה הניהולית במגזר הציבורי. ההכשרה תקיף נושאים כגון: מבוא לעולם הדאטה, בנצ'מארק לטרנספורמציית דאטה במגזר העסקי והציבורי, חיזוק מיומנויות בהובלת פרויקט מבוסס נתונים, חיזוק יכולת ניהולית לניתוח, קבלת החלטות והצגה ויזואלית של נתונים. במהלך הקורס, יתרגלו המשתתפים עבודה מבוססת נתונים על בסיס אתגרים משולחן העבודה שלהם.

ספקים המעוניינים להשתלב בפעילות מוזמנים לפנות בדוא"ל לכתובת:

הכשרת מאיצי דיגיטל

הכשרת מבוא לעולמות הדיגיטל שמטרתה להכשיר סוכני שינוי בשדרה הניהולית המבינים את ההזדמנויות הגלומות במהפכה הדיגיטלית והשפעתה על עיצוב שירותים ציבוריים. במסגרת ההכשרה יחשפו המשתתפים לפרקטיקות ומתודולוגיות נבחרות כגון: עיצוב שירותים, חשיבה מוצרית ועבודה מבוססת נתונים. בנוסף, הקורס יאפשר חשיפה לפרויקטים מהמגזר העסקי והציבורי בארץ ובעולם ויאפשר למידת עמיתים ויצירת שפה אחידה בקרב המשתתפים. במהלך הקורס יתורגלו אתגרים משולחן העבודה של המשתתפים.

ספקים המעוניינים להשתלב בפעילות מוזמנים לפנות בדוא"ל לכתובת:

הכשרת חשיבה מוצרית / ניהול מוצר

הכשרה המעניקה כלים בניהול מוצר לגורמים האחראיים על מוצרים דיגיטליים במגזר הציבורי. הקורס יעסוק בנושאים כגון: אסטרטגיית מוצר, הגדרת מוצר, הישגי המוצר ומתן ערך ללקוחות. במסגרת הקורס יתורגלו פרקטיקות כגון: כלים לתיעדוף דרישות, כלים לניהול מוצרים ועוד.

ספקים המעוניינים להשתלב בפעילות מוזמנים לפנות בדוא"ל לכתובת:

בוטקאמפ עיצוב שירות

במסגרת הבוטקמאפ ניקח אתגרים משולחן העבודה של עובדי המגזר הציבורי ונבצע דיזיין ספרינט, משלב הרעיון דרך הגדרת הבעיה ועד למוקאפ.

ספקים המעוניינים להשתלב בפעילות מוזמנים לפנות בדוא"ל לכתובת:

הכשרת אפיון השפה ממשלתית

הכשרת אפיון השפה הממשלתית תעניק כלים יישומיים ביצירת המיקרו-קופי של השירותים הדיגיטליים הציבוריים. מטרת הקורס היא ליצור קול אחיד באופן בו מתקשר המגזר הציבורי עם לקוחותיו. קורס זה יתקיים באופן היברידי על בסיס הקורס הדיגיטלי הקיים בקמפוס IL.

ספקים המעוניינים להשתלב בפעילות מוזמנים לפנות בדוא"ל לכתובת:

הכשרת קהילות, פורומים וגילדות let'sgov

הכשרות שנועדו לקדם למידה בכלל, ולמידת עמיתים בפרט, בקרב משתתפים בעלי תחומי עניין ותוכן דומים ממקומות שונים במגזר הציבורי. ההכשרות יכללו חשיפה לפרקטיקות, כלים ופתרונות בעולמות הדיגיטל, הדאטה, החדשנות והטכנולוגיות. בנוסף, ההכשרה תפעל לעודד שיתופי פעולה בין משרדיים, ולקידום רעיונות, תהליכים ופתרונות חדשניים במגזר הציבורי.

ספקים המעוניינים להשתלב בפעילות מוזמנים לפנות בדוא"ל לכתובת:

הכשרות ענן

חשיפה והכשרה לגורמים שאינם טכנולוגיים או בנושאים שאינם בליבת הטכנולוגיה בנושא הענן. הכשרה זו תינתן באופן משלים להכשרות המקצועיות לגורמים הטכנולוגים הניתנות על ידי ספקיות הענן (AWS + Google).

ספקים המעוניינים להשתלב בפעילות מוזמנים לפנות בדוא"ל לכתובת:

הכשרות שיפור השירות

הכשרות בתחום שיפור השירות הממשלתי והציבורי, בדגש על מדידת שירות, אינטגרציה בין שירותים בערוצי שירות שונים, חוויית לקוח, ניהול מוקדי שירות, הנעת תהליכים ארגוניים לשיפור השירות ועוד.

ספקים המעוניינים להשתלב בפעילות מוזמנים לפנות בדוא"ל לכתובת:

תכנית הכשרה לתפקידים טכנולוגיים במיקוד

תכנית הכשרה לתפקידים טכנולוגיים בכירים באגפי טכנולוגיות דיגיטליות ומידע בממשלה. מטרותיה: טיפוח והעצמה ניהולית של נושאי תפקיד הליבה באגפי טד"מ הממשלתי ומתן כלים למלא בהצלחה את תפקידם בהובלת המשרד בחזית הטכנולוגית-דיגיטלית, היכרות אישית עם עובדים בתפקיד ליבה במשרדים השונים לצורך הסרת מחיצות ויצירת שותפויות ורתימת אגפי טד"מ להשגת יעדי מערך הדיגיטל הלאומי.

ספקים המעוניינים להשתלב בפעילות מוזמנים לפנות בדוא"ל לכתובת:

קפסולת הכשרה דיגיטל

פיתוח יחידת הכשרה "חשיפה לדיגיטל" שמיועדת להשתלב בהכשרות המועברות על ידי מוסדות שונים המכשירים את עובדי המגזר הציבורי כגון המדרשה הלאומית למנהיגות, "מקומות" - בית הספר לשלטון מקומי ובית הספר המרכזי להכשרת עובדים לשירותי הרווחה. במסגרת הכשרת הקפסולה יחשפו הלומדים להזדמנויות הגלומות במהפכה הדיגיטלית וירכשו כלים אופרטיביים לקידום טרנספורמציה דיגיטלית בתחום עשייתם.

ספקים המעוניינים להשתלב בפעילות מוזמנים לפנות בדוא"ל לכתובת:

תכנית מנמ"רים

תכנית הכשרה למנמ"רים במגזר הציבורי, תופעל בשיתוף המדרשה הלאומית למנהיגות, תתרום לחיזוק החוסן הניהולי של המנמ"רים ויכולתם להשפיע ולחולל שינויים מערכתיים בממשלה תוך העמקה בשלושה צירי למידה: 'אני', 'המערכת', ו-'אני כמוביל במערכת'. ההכשרה תקדם תשתית מושגית משותפת, תעורר דיון בסוגיות ליבה בין-משרדיות ותכיל למידת שטח מקיפה וחווייתית, לרבות פרק למידה בינלאומי שיתקיים בחו"ל.

ספקים המעוניינים להשתלב בפעילות מוזמנים לפנות בדוא"ל לכתובת:

הכשרות בתחום הסייבר Cyber

מגוון תוכניות הכשרה שיעסקו בנושאי סייבר ואבטחת מידע במגזר הציבורי.

ספקים המעוניינים להשתלב בפעילות מוזמנים לפנות בדוא"ל לכתובת:

הכשרות בעקרונות תפיסת הניהול האג'ילית Agile

הכשרות לאוכלוסיות שונות במגזר הציבורי להיכרות עם תפיסת הניהול האג'ילית והדרכים ליישומה בעבודה השוטפת במגזר הציבורי.

ספקים המעוניינים להשתלב בפעילות מוזמנים לפנות בדוא"ל לכתובת:

הכשרות בתחום הבינה המלאכותית AI

מגוון תוכניות הכשרה שיעסקו בחשיפת הלומדים לתחום ה- AI לרבות כלי AI שונים ויישומם בהתאמה לכללי העבודה במגזר הציבורי.

ספקים המעוניינים להשתלב בפעילות מוזמנים לפנות בדוא"ל לכתובת:

הכשרות בעקרונות תפיסת הניהול האג'ילית Agile

הכשרות לאוכלוסיות שונות במגזר הציבורי להיכרות עם תפיסת הניהול האג'ילית והדרכים ליישומה בעבודה השוטפת במגזר הציבורי.

ספקים המעוניינים להשתלב בפעילות מוזמנים לפנות בדוא"ל לכתובת:

הכשרה לאפיון ולפיתוח דשבורדים

תוכנית שבמסגרתה ינתחו הלומדים ויאפיינו את צרכיהם בדשבורד/ים ויבנו דשבורד/ים שישרתו את עבודתם השוטפת.

ספקים המעוניינים להשתלב בפעילות מוזמנים לפנות בדוא"ל לכתובת:

bottom of page